46n2 is een creatief en dynamisch bureau. wij zijn gespecialiseerd in particuliere woningen, in hoofdzaak nieuwbouw en totaalrenovaties, maar ook groepswoningbouw en kantoren behoren tot ons oeuvre.

46n2 het aantal chromosomen dat we als mens bezitten, en twee om onszelf te overstijgen. onze gebouwen zijn duurzaam, niet enkel omwille van hun isolatiewaarde, maar tevens door hun belevingswaarde. 

46n2 architecten creëert uitgepuurde, uiterst eenvoudige, maar krachtige ontwerpen. ze zijn geworteld in hun omgeving, en ontstaan uit een diepgaande dialoog met de bouwheer en aannemer.

neem voor een kosteloos oriëntatiegesprek met ons contact op. dit is vrijblijvend en je weet waar u aan begint.